About Me

Arapça Kursu Ankara
Başlangıç Seviyesi Arapça Kursu Ankara : Başlangıç Kuru sonunda, öğrencinin orta derecede anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazanarak günlük işlerini ve zaruri ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye ulaşması hedeflenir. Bu kur sonunda öğrenci, kendini ifade edebilir ve temel cümleler kurabilir.

1. ve 2. KUR: BAŞLANGIÇ SEVİYESİ Arapça Kursu Ankara : Birinci ve ikinci kurlar, 2.5’şer aylık olup, toplam 5 ay, 80 saattir.

https://cagridilokulu.com.tr/kurs/arapca-kursu-ankara : Bu kur sonunda öğrenci, iyi derecede anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazanırken, diğer taraftan Arap Kültürü ve Medeniyeti hakkında malumat elde etmiş olup; tv., gazete, radyo gibi basın yayın kuruluşlarında kullanılan modern terimleri (basın dilini) okuyup anlama seviyesine ulaşır.

3. ve 4. KUR: ORTA SEVİYE: Üçüncü ve dördüncü kurlar, 2.5’şer aylık olup, toplam 5 ay, 80 saattir.

İleri Seviye Arapça Kursu Ankara : Öğrenci ileri düzeyde anlama, konuşma, yazma ve çeviri yapma becerilerini kazanır ve çeşitli asırlardaki Arap Edebiyatına ait şiir, yazılı ve sözlü anlatıma dair temel eserlerin ve Kur’an-ı Kerim’den bazı sûrelerin dil açısından tahlillerini yapabilecek seviyeye gelir. Dil sınavlarına yönelik çalışabilir ve çeviri yapabilir.